Inicjalizacja Testu rozpocznie się automatycznie, może to potrwać do kilku minut